Viên chức nhà trường tham dự Hội nghị chuyên đề: “Vai trò của thông tin và truyền thông trong nghiên cứu khoa học"

Nhằm chia sẻ và cung cấp thêm thông tin và truyền thông cho cán bộ, giảng viên để phục vụ cho quá trình nghiên cứu khoa học, sáng ngày 24/11/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề: “Vai trò của thông tin và truyền thông trong nghiên cứu khoa học” do TS Đinh Văn Thụy, Phó Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo, với hình thức trực tuyến.

 

Media/1/Images/202111/tttt-khcn-1-20211125075113-e.jpg

Hình 1: TS Đinh Văn Thụy, Phó Viện trưởng Viện Triết học, Học viện CTQG HCM (hàng trên, bìa phải)

 

Xác định được tầm quan trọng của thông tin và truyền thông trong nghiên cứu khoa học giai đoạn hiện nay, nhất là trước bối cảnh đại dịch Covid-19. Viên chức Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Đồng Tháp (11 người) tích cực tham dự, nghiêm túc lắng nghe và chia sẻ thông tin, truyền thông tại Hội nghị chuyên đề.

Media/1/Images/202111/tttt-khcn-2-20211125075113-e.jpg
 
Media/1/Images/202111/tttt-khcn-3-20211125075113-e.jpg

Hình 2,3: Viên chức Trường CĐCĐ Đồng Tháp tham dự Hội nghị

Viên chức Trường CĐCĐ Đồng Tháp, thành viên Hội nghị cũng bày tỏ sự cảm ơn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh, đã tổ chức buổi Hội nghị chuyên đề giúp cho cán bộ, giảng viên kịp thời có được kiến thức thông tin và truyền thông hữu ích nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu khoa học. Đồng thời, đề xuất TS Đinh Văn Thụy, Phó Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ thêm “Sức đề kháng” về tư tưởng, chính trị trước những thông tin mạng lan tràn để viên chức và học sinh sinh viên “Tự đề kháng” trước bối cảnh hiện nay. TS Đinh Văn Thụy, Phó Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu làm rõ hơn thông tin và truyền thông trong bối cảnh mới.

 
Media/1/Images/202111/tttt-khcn-4-20211125075114-e.jpg

Hình 3: Ông Bùi Hữu Soi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH và KT Tỉnh phát biểu

Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh cảm ơn, ghi nhận những đề xuất của thành viên Hội nghị. Đồng thời, mong muốn những kiến thức mà thành viên tiếp thu tại Hội nghị chuyên đề hôm nay sẽ giúp công tác thông tin và truyền thông trong Tỉnh ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn.

TS Hồ Thị Hồng Cúc - Trung tâm NCPT & BĐCL