23/12/2020 VIDEO GIỚI THIỆU TRƯỜNG

Bạn muốn trở thành người thợ giỏi trong lĩnh vực công nghệ ô tô, hay một kỹ sư nông nghiệp!

Bạn muốn trở thành người thợ giỏi trong lĩnh vực công nghệ ô tô, hay một kỹ sư nông nghiệp? Có một ngôi trường chắp cánh cho ước mơ của bạn... Đó là Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp - Ngôi trường vì sự phát triển của cộng đồng.


23/12/2020 VIDEO GIỚI THIỆU TRƯỜNG

Giới thiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Giới thiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (05-2020)