Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp chúc mừng năm mới – Xuân Tân Sửu 2021

​​​​​​​Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp chúc mừng năm mới – Xuân Tân Sửu 2021

Media/1/Images/202012/2021-2-20201231042059-e.jpg
 
Năm 2021 hứa hẹn nhiều triển vọng phát triển mới cho tập thể nhà giáo và người lao động trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp!
 

Năm 2020 đã qua với bao trải nghiệm, thách thức xen cùng cơ hội. Dù dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, có những thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, những tưởng Nhà trường phải dừng nhiều hoạt động. Song, trên quê hương Đồng Tháp đất sen hồng, mỗi nhà giáo và người lao động toàn trường vẫn miệt mài, hăng say với nhiệm vụ đào tạo người học có việc làm và kết nối bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trên 90% học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo là niềm tự hào lớn của Nhà trường. Các hoạt động khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học, ‘Về làng’ hướng cùng cộng đồng là niềm đam mê lớn của nhà giáo.

Vẫn còn đó những xốn xang khi mà nhu cầu làm việc qua đào tạo luôn vẫy gọi từ các công ty, doanh nghiệp, trong khi Nhà trường chưa thu hút hết các em học sinh vừa hoàn thành chương trình lớp 9 hoặc tốt nghiệp lớp 12. Các đề án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của Đồng Tháp đặt ra yêu cầu cấp bách trong cập nhật kiến thức, bổ sung nguồn nhân lực và kết nối cộng đồng các viện, trường, doanh nghiệp vì mục tiêu gắn kết, phát triển bền vững.

Năm 2021 là năm mà trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp gắn kết chặt chẽ’ hơn nữa với công ty, doanh nghiệp và cơ quan chuyên môn để thu hút tuyển sinh gắn với việc làm’ trên các lĩnh vực thuộc cơ khí-xây dựng, điện-điện tử, nông nghiệp-thuỷ sản, kỹ thuật-công nghệ, kinh tế-khoa học xã hội và nhân văn; hướng các hoạt động của Nhà trường về cùng cộng đồng, cùng phát triển.

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới; lãnh đạo kiến tạo cùng nhà giáo và người lao động phát huy truyền thống ‘nghĩa tình, năng động, sáng tạo’ cùng chia sẻ, phục vụ hướng về cùng để phục vụ cộng đồng’!

Phó Hiệu trưởng điều hành trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Phạm Quang Huy