02/03/2021 Trung tâm Liên kết đào tạo, bồi dưỡng

Lịch thi trả nợ học phần đợt tháng 3/2021 các lớp trường ĐH Mở Tp.HCM


30/01/2021 Trung tâm Liên kết đào tạo, bồi dưỡng

Tổ chức thi sát hạch lái xe mô tô hạng A1

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng tháp thông báo tổ chức kỳ thi sát hạch lái xe mô tô hạng A1. Thời gian: Lúc 7 giờ 00 phút, ngày 28/02/2021


29/01/2021 Trung tâm Liên kết đào tạo, bồi dưỡng

Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020


07/01/2021 Trung tâm Liên kết đào tạo, bồi dưỡng

Chiêu sinh lớp trang điểm cá nhân năm 2021

Trường CĐCĐ Đồng Tháp phối hợp với Học viện Thẩm mỹ Kim Châu mở lớp trang điểm cá nhân năm 2021