07/01/2021 Trung tâm Liên kết đào tạo, bồi dưỡng

Chiêu sinh lớp trang điểm cá nhân năm 2021

Trường CĐCĐ Đồng Tháp phối hợp với Học viện Thẩm mỹ Kim Châu mở lớp trang điểm cá nhân năm 2021


31/12/2020 Trung tâm Liên kết đào tạo, bồi dưỡng

Nhận sự Trung tâm Liên kết đào tạo, bồi dưỡng