Trao các quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm viên chức

Chiều ngày 25/01/2021, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp trao các quyết định về công tác tổ chức, theo đó:

  • Ông Phan Huỳnh Đăng Khoa – Phó trưởng Phòng Tài vụ được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tài vụ;
  • Bà Trần Thị Kim Duyên – Phó trưởng Phòng Tổ chức–Hành chính được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Quản trị–Thiết bị Vật tư và Thư viện;
  • Ông Huỳnh Văn Khỏe – Phó trưởng Khoa Kỹ thuật–Công nghệ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo;
  • Ông Huỳnh Nhựt Thăng – Trưởng phòng Quan hệ doanh nghiệp được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tuyển sinh – Quan hệ Doanh nghiệp;
  • Bà Lê Phạm Thị Minh Anh – Trưởng phòng Tuyển sinh, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Bảo đảm chất lượng;
  • Ông Dương Văn Lợi – Phó Trưởng phòng Tuyển sinh, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Tuyển sinh - Quan hệ Doanh nghiệp.

 

Media/1/Images/202101/bonhiemvc-1-20210125034732-e.jpg

Ts. Phạm Quang Huy - Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành trao các quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm viên chức

 

Media/1/Images/202101/bonhiemvc-2a-20210125034733-e.jpg

Ts. Phạm Quang Huy - Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành (giữa) trao các quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm viên chức

 

Media/1/Images/202101/bonhiemvc-3-20210125034733-e.jpg

Viên chức nhận quyết định được bổ nhiệm chụp ảnh lưu niệm

với lãnh đạo nhà trường

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, các đồng chí được bổ nhiệm cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng, giao nhiệm vụ của lãnh đạo trường, hứa quyết tâm phấn đấu hơn nữa, phát huy năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Ts. Phạm Quang Huy–Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm; đồng thời mong muốn, với cương vị công tác mới, các đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, phát huy năng lực, năng động đề xuất các giải pháp xây dựng đơn vị, cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.