Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Trường CĐCĐ Đồng Tháp

Ban truyền thông Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp có cuộc trao đổi ngắn với TS. La Ngọc Giàu trong sự kiện hội thảo lấy ý kiến về kết luận của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức. Sau đây là toàn bộ nội dung cuộc trao đổi.

 

Ban truyển thông: Với vài trò là chuyên gia đóng góp cho kết luận của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, xin ông tóm lược về đề án tái cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Media/1/Images/202106/taicocau-nen-cn-langocgiau-1-20210617095158-e.jpg
TS. La Ngọc Giàu – Phó trưởng khoa KT-XH&NV Trường CĐCĐ Đồng Tháp
 

TS.La Ngọc Giàu: Trong những năm Tỉnh Đồng Tháp đã  duy trì

mức tăng trưởng ổn định với mức khá cao trong giai đoạn 2015-2020 là 6,19%, trong đó có sự  đóng góp không nhỏ của đề án tài cơ cấu ngành Công nghiệp. Đề án này được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt theo quyết định số 1168/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 10 năm 2016 với mục tiêu là phát triển công nghiệp chế biến theo hướng gia tăng hàm lượng công nghệ; chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ và các nhóm ngành hàng cơ hội phát triển; Đẩy mạnh thu hút đầu tư lấp đầy các khu, cụm công nghiệp đã triển khai và tập trung xây dựng một số khu, cụm công nghiệp mới; Đầu tư đổi mới trình độ công nghệ sản xuất; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa. Nâng tầm hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thiện việc sắp xếp tái cấu trúc doanh nghiệp công nghiệp và kêu gọi một số doanh nghiệp lớn. Qua đó đề án đã để ra mục tiêu cụ thể, giải pháp thực hiện và phân công cụ thể các sở ban ngành cùng phối hợp thực hiện. Một số mục tiêu nổi bật có thể kể đến là:

- Đưa tỷ trọng GDP công nghiệp trong cơ cấu kinh tế tỉnh từ 20% năm 2013 lên 25% vào năm 2020 và 31,8% vào năm 2030.

- Tập trung củng cố và phát triển 02 nhóm lĩnh vực ngành hàng và 10 nhóm sản phẩm chủ lực.

- Tạo việc làm mới cho ít nhất 8.000 lao động mỗi năm.

- Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp qua đào tạo trên 80% và lao động trình độ cao trên 15%.

- Hình thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ tài chính ngân hàng, logistics tại thành phố Cao Lãnh.

- Nghiên cứu khả năng phát triển các cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp có quy mô 20-50 ha ở ngoại ô thành phố Cao Lãnh.

- Phát triển thêm một số khu, cụm công nghiệp tại các khu vực có lợi thế.

- Hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối của vùng; Nghiên cứu các chương trình, dự án phát huy lợi thế tuyến Quốc lộ N2 và cầu Cao Lãnh.

- Tập trung phát triển thêm mỗi vùng từ 02 - 03 khu, cụm công nghiệp trọng điểm làm động lực phát triển.

Ban truyền thông: qua hơn 5 năm thực hiện dự án theo ông dự án đã tác động như thế nào đến sự phát triển của tỉnh, đề án này có tiếp tục được triển khai hay không?

TS.La Ngọc Giàu: Tôi rất tự hào là người con Đất sen hồng, mới ngày nào Đồng Tháp vẫn là vùng trũng không chỉ về vùng trũng về địa lý mà còn là vũng trũng về kinh tế. Trong những năm qua, Đồng Tháp cũng có nhiều nỗ lực trong việc tạo dựng, quảng bá hình ảnh địa phương. Tỉnh đã có nhiều giải pháp đột phá mang lại sự phát triển bền vững đạt tốt độ về tăng tưởng kinh tế khá cao so với khu vực ĐBSCL và cả nước (theo số liệu của niên giám thống kê tỉnh Đồng Tháp tốc độ tăng tưởng bình quân giai đoạn 2015 – 2020 là 6,2%).  Tỉnh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và sản lượng lúa gạo, nuôi trồng thủy sản. Một số kết quả đạt được trong năm qua.

Bảng Số liệu GRDP, PCI, PAPI, PAR Index (giai đoạn 2018 - 2020)

Số liệu

Đơn vị tính

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

(Ước tính)

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế

%

7,01

6,52

3,45

- Giá trị GRDP giá hiện hành

Tỷ đồng

76.048

82.283

87.529

- GRDP/ người

Triệu đồng

47,35

51,47

54,71

- Cơ cấu GRDP theo giá hiện hành

%

100

100

100

+ Khu vực 1

%

36,55

35,41

35,76

+ Khu vực 2

%

18,98

19,36

19,47

+ Khu vực 3

%

44,47

45,23

44,77

- PCI Đồng Tháp

 

 

 

 

+ Điểm số

Điểm

70,19

72,10

72,81

+ Thứ hạng so với cả nước

Hạng

2/63

2/63

2/63

- PAPI Đồng Tháp

 

 

 

 

+ Chỉ số

%

34,86

46,72

46,97

+ Thứ hạng

Hạng

Không xếp hạng

2/63

2/63

- PAR Index Đồng Tháp

 

 

 

 

+ Chỉ số

%

83,71

84,43

 

+ Thứ hạng

Hạng

3/63

3/63

 

 

(Nguồn: Niên giám thống kế và Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp)

Để đạt được thành tích như trên chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện nhiều môn hình đề án như: tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển du lịch, xây dựng chính quyền thân thiện, xuất khẩu lao động,… trong đó có sự đóng góp to lớn của Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nhìn chung hoạt động sản xuất công nghiệp được duy trì và phát triển, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư phát triển về quy mô, năng lực nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm theo chuỗi giá trị ngành hàng, nâng dần tỷ lệ tinh chế, nhiều sản phẩm mới được nghiên cứu phát triển đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh đều có sự tăng trưởng qua các năm. Một số doanh nghiệp cũng mạnh dạng ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm (dầu cá tinh luyện, collagen, chiết xuất tinh dầu cám gạo). Ngoài ra, có trên 150 sản phẩm khởi nghiệp như: chế biến rau, củ, trái cây sấy, các sản phẩm từ sen, các sản phẩm từ thịt, chả cá, cá xiên que,... góp phần đa dạng và phát triển kinh tế ngành. Cụ thế kết quả đạt được trong một số lĩnh vực được thể hiện trong báo cáo sơ kết Sơ kết kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp của UBND Tỉnh Đồng Tháp ngày 26 tháng 11 năm 2020  như sau:

- Hoạt động chế biến thủy sản có chuyển biến đáng kể, năm 2016 đạt 255.000 tấn  đến năm 2020 ước đạt 388.000 tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020: 10,52%/năm.

- Hoạt động chế biến thức ăn chăn nuôi sản lượng sản xuất năm 2016 đạt 1,58 triệu tấn, đến năm 2020 ước đạt 2,18 triệu tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 7,75%/năm.

- Chế biến lương thực: Sản lượng chế biến năm 2016 đạt 2,79 triệu tấn, đến năm 2020 ước đạt 3,2 triệu tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân là 3,66%/năm.  

Bên cạnh đó lĩnh vực  như công nghiệp hoá dược và công nghiệp cơ khí cũng góp phần lớn vào tăng trưởng của ngành công nghiệp. Hiện có 02 doanh nghiệp hoạt động, đầu tư với quy mô lớn theo hướng sản xuất các loại dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP, 759 doanh nghiệp cơ sở cơ khí đang hoạt động. Trong đó có một số sản phẩm thuộc các nhóm ngành cơ khí chủ lực được tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước. Giá trị sản xuất đạt 327,96 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 8,26%/năm, tuy nhiên ngành cơ khí chỉ chiếm 0,57% trong cơ cấu sản xuất công nghiệp, do các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động còn đơn lẻ, thiếu tính liên kết, hạn chế vốn đầu tư trong sản xuất, nên tình hình phát triển ngành cơ khí còn khó khăn, hạn chế.

Để góp phần chung cho sự phát triển của tỉnh không thể không kể đến các công trình hạ tầng giao thông trong những năm qua cung có bước cải thiện đang kể. Dự án nâng cấp quốc lộ 54 đoạn qua tỉnh Đồng Tháp (qua KCN Sông Hậu 1 tỷ lệ lắp đầy 97,86%); Đường Vành đai ĐT.848 (qua KCN Sa Đéc tỷ lệ lắp đầy 98,36%); Đường ĐT.852B đoạn từ ĐT.849 đến ĐH64 (qua CCN Bắc sông Xáng huyện Lấp Vò, 06 dự án, tỷ lệ lắp đầy 96,29%); Nâng cấp hệ thống cầu và đường ĐT.854 (qua CCN Tân Lập huyện Châu Thành). dự án Cầu Cả Môn trên tuyến ĐT.856 (qua xã Phương Trà huyện Cao Lãnh). Hệ thống cầu ĐT.846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng (qua Mỹ An). Dự án kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp (ĐT.856, ĐT.850, hệ thống cầu ĐT.844 đoạn an Long - Tam Nông) và QL30 (đoạn Hồng Ngự - Dinh Bà),...đã hình nên 01 KCN Tân Kiều, huyện Tháp Mười và 02 cụm công nghiệp (CCN An Hòa, TP Hồng Ngự; CCN Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh).

 

Ban truyển thông: Trong chỉ tiêu mà đề án đặt ra có một chỉ tiêu khá quan trọng đó là nguồn nhân lực. Tạo việc làm mới cho ít nhất 8.000 lao động mỗi năm và tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp qua đào tạo trên 80% và lao động trình độ cao trên 15%. Theo Ông Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã đóng góp như thế nào trong công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho đề án này.

TS.La Ngọc Giàu: Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp với đội ngũ nhà giáo trẻ, giỏi chuyên môn đầy nhiệt huyết, đào tạo nhiều lĩnh vực như: Điện - Điện tử; Khoa Cơ khí - Xây dựng; Kinh tế; Kỹ Thuật - Công nghệ; Nông nghiệp - Thủy sản với 26 ngành nghề cùng nhiều cấp độ Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng kể cả liên kết với các trường Đại học danh tiếng đào tạo trình độ đại học và trên đại học. Với tiềm lực hiện có thì nhà trường đủ khả năng để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho đề án tái cơ cấu ngành Công nghiệp của Tỉnh.

 

Trong thời gian qua nhà trường luôn chủ động cập nhập các chương trình đào tạo, xây dựng giáo trình bài giảng phù hợp với yêu cầu công việc của các đơn vị sử dụng lao động. Đặc biệt là nhà trường là liên kết với nhiều doanh nghiệp không chỉ đáp úng nhu cầu tuyển dụng và mà còn phục vụ công tác đào tạo tại doanh nghiệp từ đó giúp cho hạn chế chi phí đào tạo lại cho đơn vị sử dụng lao động qua đó sinh viên được tiếp cận với môi trường làm việc ngay còn trên ghế nhà trường.

Tất cả nhân viên, giảng viên nhà trường luôn đoàn kết, không ngừng học tập nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn tất cả vì mục tiêu phục vụ cho sự phát triển của Cộng động. Tất cả những điều này được thể qua trong sứ mệnh của toàn thể nhân viên, giảng viên nhà trường là "Giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao khoa học - công nghệ vì sự phát triển của cộng đồng".

Ban truyền thông (Nông Thị Mỹ Duyên): Xin cảm ơn ông!