22/12/2020 THÔNG BÁO

Thông báo tổ chức kỳ thi sát hạch lái xe mô tô hạng A1

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng tháp thông báo tổ chức kỳ thi sát hạch lái xe mô tô hạng A1. Thời gian: Lúc 7 giờ 00 phút, ngày 28/02/2021


05/04/2021 THÔNG BÁO

Thông báo gia hạn thời gian chào giá cung cấp vật tư, học cụ thực hành học kỳ II năm học 2020-2021

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ thông báo số 86/CĐCĐ-QT, ngày 24/3/2021 của trường CĐCĐ Đồng Tháp về việc chào giá cung cấp vật tư, học cụ thực hành học kỳ II năm học 2020-2021.

07/01/2021 THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp trang điểm cá nhân năm 2021

Trường CĐCĐ Đồng Tháp phối hợp với Học viện Thẩm mỹ Kim Châu mở lớp trang điểm cá nhân năm 2021


28/12/2020 THÔNG BÁO

Chiêu sinh các lớp tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Thông báo Chiêu sinh các lớp tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam


23/12/2020 THÔNG BÁO

Tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp liên kết Đại học Bách khoa TpHCM tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao