09/07/2021 THÔNG BÁO

Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp HSSV Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp năm 2021

Hưởng ứng phong trào do Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp phát động, đồng thời mang đến cho học sinh, sinh viên những cơ hội giao lưu học hỏi, trải nghiệm thú vị, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp năm 2021″.


08/07/2021 THÔNG BÁO

Phát động tham dự Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp – Startup Kite 2021″

Hưởng ứng phong trào do Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp phát động, đồng thời mang đến cho học sinh, sinh viên những cơ hội giao lưu học hỏi, trải nghiệm thú vị, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp phát động học sinh, sinh viên toàn trường tham dự cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp – Startup Kite 2021″.


22/12/2020 THÔNG BÁO

Thông báo tổ chức kỳ thi sát hạch lái xe mô tô hạng A1

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng tháp thông báo tổ chức kỳ thi sát hạch lái xe mô tô hạng A1. Thời gian: Lúc 7 giờ 00 phút, ngày 28/02/2021


03/12/2022 THÔNG BÁO

Thông báo

Thông báo


04/06/2021 THÔNG BÁO

Thông báo mời thầu chào giá cạnh tranh thiết bị vật tư thực hành học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thông báo mời thầu chào giá cạnh tranh thiết bị vật tư thực hành học kỳ 2 năm học 2020-2021