07/01/2021 THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp trang điểm cá nhân năm 2021

Trường CĐCĐ Đồng Tháp phối hợp với Học viện Thẩm mỹ Kim Châu mở lớp trang điểm cá nhân năm 2021


28/12/2020 THÔNG BÁO

Chiêu sinh các lớp tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Thông báo Chiêu sinh các lớp tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam


23/12/2020 THÔNG BÁO

Tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp liên kết Đại học Bách khoa TpHCM tổ chức kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao


22/12/2020 THÔNG BÁO

Thông báo tổ chức kỳ thi sát hạch lái xe mô tô hạng A1 (Kỳ tháng 01/2021)

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng tháp thông báo tổ chức kỳ thi sát hạch lái xe mô tô hạng A1 (Kỳ tháng 01/2021)