(nongnghiep.vn) Tập huấn phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực sẵn có

Khóa tập huấn mang lại giá trị cơ bản là cộng đồng có thể chèo lái tiến trình phát triển của mình một cách chủ động từ phát huy nguồn lực sẵn có.

Trường cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp phối hợp với Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II (Bộ NN-PTNT) tổ chức lớp tập huấn Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực cho các cán bộ đang làm việc tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trường cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp phối hợp với Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II (Bộ NN-PTNT) tổ chức lớp tập huấn Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực cho các cán bộ đang làm việc tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Từ ngày 1 – 5/8 Trường cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp phối hợp với Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II (Bộ NN-PTNT) tổ chức lớp tập huấn phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (Assets-Based Community Development (ABCD). Đây là phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực dành cho gần 50 học viên là các cán bộ đang công tác ở tỉnh đoàn, các huyện đoàn, và cán bộ xã, huyện cùng giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

Ông Phạm Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp cho biết: Việc gây dựng cộng đồng theo hướng từ bên trong ra là một hướng đi để tìm kiếm và huy động các nguồn lực của cộng đồng. Qua đó nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ đang công tác ở tỉnh đoàn, các huyện đoàn, và cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp có cơ hội tìm hiểu được tổng quan về phương pháp tiếp cận phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD).

Song song đó còn có cơ hội khám phá được nguồn lực và cơ hội phát triển, hướng dẫn viết câu chuyện thành công hoặc sáng kiến mang lại lợi ích cho cộng đồng. Từ đó giúp các học viên tham dự khóa học có thể áp dụng phương pháp ABCD vào vị trí công việc của bản thân mình hiện tại đang công tác.

Mục đích tổ chức các buổi tập huấn nhằm để chia sẻ nội dung tổng quan về phương pháp ABCD khám phá nguồn lực và cơ hội phát triển, liên kết và huy động nguồn lực, lập kế hoạch thay đổi dựa trên nội lực. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Mục đích tổ chức các buổi tập huấn nhằm để chia sẻ nội dung tổng quan về phương pháp ABCD khám phá nguồn lực và cơ hội phát triển, liên kết và huy động nguồn lực, lập kế hoạch thay đổi dựa trên nội lực. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Theo ông Phạm Quang Huy, mục đích tổ chức các buổi tập huấn nhằm để chia sẻ nội dung tổng quan về phương pháp ABCD khám phá nguồn lực và cơ hội phát triển, liên kết và huy động nguồn lực, lập kế hoạch thay đổi dựa trên nội lực. Bên cạnh đó có thêm chương trình kỹ năng đọc sách, hướng dẫn viết câu chuyện thành công hoặc sáng kiến mang lại lợi ích cho cộng đồng, tổ chức cho các học viên tham gia thực tập tại cộng đồng.

Nguồn: https://nongnghiep.vn/

----------------------------------------------------------------------

Mời xem Video liên quan