SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA: Khai giảng năm học mới 2022 - 2023

- Thời gian: Vào lúc 13h30, ngày 07/10/2022 - Địa điểm: Hội trường A, Trường CĐCĐ Đồng Tháp (Trụ sở chính)

Media/dtcc_home/Images/202210/khaigiang-20221005093744-e.jpg