So sánh hiệu quả chăn nuôi gà nòi thả vườn trên đệm lót sinh học với chăn nuôi gà nòi thả vườn theo phương pháp truyền thống

So sánh hiệu quả chăn nuôi gà nòi thả vườn trên đệm lót sinh học với chăn nuôi gà nòi thả vườn theo phương pháp truyền thống của ThS. Ngô Phú Cường – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

Tóm tắt đề tài:

MỞ ĐẦU

Khi nền kinh tế phát triển thì nhu cầu về lương thực – thực phẩm của con người ngày càng nâng cao. Vì vậy trong những năm gần đây ngành chăn nuôi nước ta đã có những bước tiến nhất định, đặc biệt là chăn nuôi gia cầm.

Chăn nuôi gia cầm nói chung và chăn nuôi gà nói riêng là nghề sản xuất truyền thống lâu đời, chiếm vị trí quan trọng thứ hai trong tổng giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi nước ta, bởi nó không chỉ đáp ứng nhu cầu thực phẩm (thịt, trứng) cho con người mà còn cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến, phân bón cho cây trồng.

Bên cạnh những lợi ích kinh tế mang lại, thì ngành chăn nuôi gà đang nảy sinh rất nhiều vấn đề về môi trường, đe dọa sức khỏe của cộng đồng dân cư địa phương và ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái tự nhiên. Nên việc áp dụng các chế phẩm sinh học trong chăn nuôi là một giải pháp mang lại hiệu quả cao.

Với mong muốn đánh giá hiệu quả của mô hình chăn nuôi gà nòi thả vườn, đồng thời đưa ra định hướng để áp dụng và phát triển mô hình trong thực tế, chúng tôi tiến hành đề tài .“So sánh hiệu quả chăn nuôi gà nòi thả vườn trên đệm lót sinh học với chăn nuôi gà nòi thả vườn theo phương pháp truyền thống”.

Mục đích:

Đánh giá hiệu quả chăn nuôi gà nòi thả vườn trên đệm lót sinh học. Đồng thời đưa ra định hướng để áp dụng mô hình trong thực tiễn.

Mục tiêu:

 So sánh các chỉ tiêu về: tỷ lệ sống, tăng trọng tuyệt đối, hệ số tiêu tốn thức ăn, mức độ ô nhiễm môi trường, hiệu quả kinh tế khi nuôi gà nòi thả vườn trên đệm lót sinh học và nuôi theo truyền thống.

Bổ sung kết quả NC vào bài giảng Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm cho sinh viên Trường CĐCĐ Đồng Tháp.

Chuyển giao các số liệu kỹ thuật cho các Sở, Chi cục, Trạm,…có liên quan quan đến lĩnh vực chăn nuôi gia cầm và người dân tỉnh Đồng Tháp.

KẾT LUẬN:

 Nuôi gà trên đệm lót sinh học chúng ta có thể tiết kiệm được diện tích nuôi so với nuôi theo truyền thống (8con/m2 so với ≥ 2 m2/ con).

Nuôi gà trên đệm lót sinh học chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí so với nuôi theo truyền thống (khoảng 2.388 đ/ con).