Sinh hoạt lệ chi bộ và trao quyết định chuẩn y Bí thư Chi bộ 4

Sáng ngày 05/4/2022 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Đồng Tháp, Chi bộ 4 trực thuộc Đảng bộ nhà trường tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 3/2022 và  trao quyết định chuẩn y đồng chí chức danh Bí thư Chi bộ 4.

 
Media/dtcc_home/Images/202204/chuanyquyetdinhbithu-cb4-1-20220412023335-e.jpg

Hình 1: Đồng chí Phạm Quang Huy, Bí thư Đảng ủy nhà trường (bìa phải) trao quyết định

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, xét Công văn số 05-CV/CB ngày 04/3/2022 của Chi bộ 4 về việc đề nghị chuẩn y kết quả bầu bổ sung chức danh Bí thư Chi bộ 4; căn cứ kết quả cuộc họp Đảng ủy Trường CĐCĐ Đồng Tháp ngày 17/02/2022 về việc cho chủ trương bầu bổ sung Bí thư Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2020 – 2022 và theo đề nghị của đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác tổ chức Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy Trường CĐCĐ Đồng Tháp ra Quyết định chuẩn y đồng chí Trần Văn Chính, Chi ủy viên chi bộ 4, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ 4. Thay mặt Đảng ủy Đồng chí Phạm Quang Huy, Bí thư Đảng ủy nhà trường trao Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Chi bộ 4 cho đồng chí Trần Văn Chính.

Media/dtcc_home/Images/202204/chuanyquyetdinhbithu-cb4-2-20220412023335-e.jpg

Hình 2: Tập thể chi bộ chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Trần Văn Chính, Bí thư Chi bộ 4 phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của tập thể Chi bộ 4, cũng như của Đảng ủy nhà trường, Đồng chí hứa sẽ cố gắng phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa, đoàn kết, đồng lòng cùng Chi bộ 4 và góp phần cùng Đảng ủy nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TS Hồ Thị Hồng Cúc - Trung tâm NCPT & BĐCL