26/02/2021 Quan hệ doanh nghiệp

Chúc Tết các đơn vị liên kết đào tạo, trường THPT, Công ty, Doanh nghiệp Tết Tân Sửu 2021

Từ ngày 22/01 đến 02/02/2021, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã tổ chức Đoàn gồm: Lãnh đạo nhà trường và các trưởng Phòng, Khoa đến  chúc Tết các đơn vị liên kết đào tạo, trường THPT, Công ty, Doanh nghiệp, HTX nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.


30/12/2020 Quan hệ doanh nghiệp

Định hướng nghề nghiệp cho Học sinh Sinh viên khóa 20

Ngày 22 và 24/12/2020, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã tổ chức chương trình “Định hướng nghề nghiệp cho Học sinh Sinh viên khóa 20”


30/12/2020 Quan hệ doanh nghiệp

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2020”

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2020”