28/12/2020 Phòng Tuyển sinh, Khảo thí và đảm bảo chất lượng

Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp chính quy năm 2020

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp hệ Chính quy năm 2020, cụ thể như sau: