08/02/2021 Phòng Chính trị và Công tác HSSV

Trao học bổng “Vì sự phát triển cộng động” và trao quà cây màu xuân năm Tân Sửu

Trong điều kiện thực tế bệnh dịch Covid-19 tiếp diễn phức tập, nhưng trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường có điều kiện đón Xuân Tân Sửu vui tươi, hạnh phúc cùng người thân và gia đình.


29/12/2020 Phòng Chính trị và Công tác HSSV

Phòng Chính trị và Công tác HSSV