Phòng Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp

TT

Phòng Tuyển sinh & QHDN

Trụ sở chính:

02773.877219

02773.874776

Cơ sở 1:

02773.771.051

02773.707.567

Mail

Di động

1

Huỳnh Nhựt Thăng

Trưởng phòng

 

hntthang@dtcc.edu.vn

0907.475.171

2

Dương Văn Lợi

P. Trưởng phòng

Trụ sở chính

dvloi@dtcc.edu.vn

0966 993 708

3

Nguyễn Văn Phương

Kế toán viên

Trụ sở chính

nvpphuong@dtcc.edu.vn

0976 076 973

4

Nguyễn Thái Thanh Chương

Cán sự

Trụ sở chính

nttchuong@dtcc.edu.vn

0985.947.546

5

Nguyễn Thị Minh Trang

Chuyên viên

Trụ sở chính

ntmtrang@dtcc.edu.vn

0982 851 877

6

Huỳnh Tấn Long

Cán sự

Cơ sở 1

htlong@dtcc.edu.vn

0976.079.201

7

Nguyễn Thanh Tùng

Giảng viên

Cơ sở 1

nttung@dtcc.edu.vn

0918.315.539

8

Võ Đăng Khoa

Chuyên viên

Trụ sở chính

vdkhoa@dtcc.edu.vn

0944 104 383