Nhân sự Phòng Chính trị và Công tác HSSV

Media/1/Images/202012/tapthe-phongchinhtri-1-20201229030915-e.jpg

VI

Phòng Chính trị & Công tác HSSV

Trụ sở chính: 02773.857307

Cơ sở 1: 02773.867.642

Email

Di động

1

Trần Văn Chính

Trưởng phòng

Trụ sở chính

Cơ sở 1

tvchinh@dtcc.edu.vn

0919.279.387

2

Võ Thành Công

Phó trưởng phòng

Trụ sở chính

vtcong@dtcc.edu.vn

0972 609 728

3

Lê Thị Mỹ Dung

Chuyên viên

Trụ sở chính

ltmdung@dtcc.edu.vn

0985 770 564

4

Lê Hoàng Minh

Chuyên viên

Cơ sở 1

lhminh@dtcc.edu.vn

0939.704.571

5

Phạm Mai Trúc

Chuyên viên

Cơ sở 1

pmtruc@dtcc.edu.vn

0905.252.533

6

Nguyễn Tú Ngọc

Y sĩ

Trụ sở chính

ntngoc@dtcc.edu.vn

0834.994.550