Nhân sự Khoa Nông nghiệp - Thủy sản

TT

Khoa Nông nghiệp - Thủy sản

Trụ sở chính: 02773.871962

Cơ sở 1: 02773.774.053

Email

Di động

1

Trịnh Xuân Việt

Trưởng khoa

Trụ sở chính

txviet@dtcc.edu.vn

0971 174 353

2

Trần Hoàng Nam

P. Trưởng khoa

Trụ sở chính

thnam@dtcc.edu.vn

0918 416 026

3

Nguyễn Kim Kha

P. Trưởng khoa

Trụ sở chính

nkkha@dtcc.edu.vn

0969 419 358

4

Hồ Văn Út Hậu

P. Trưởng khoa

Cơ sở 1

hvuhau@dtcc.edu.vn

0909.662.729

5

Trương Nhật Triết

Giảng viên

Trụ sở chính

tntriet@dtcc.edu.vn

0919 433 306

6

Trương Lê Khánh Toàn

Giáo vụ

Trụ sở chính

tlktoan@dtcc.edu.vn

0932 861 936

7

Lâm Kim Yến

Giảng viên

Trụ sở chính

lkyen@dtcc.edu.vn

0939 998 866

8

Cao Thanh Hoàn

Giảng viên

Trụ sở chính

cthoan@dtcc.edu.vn

0918 853 327

9

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Giảng viên

Trụ sở chính

ntmlinh@dtcc.edu.vn

0944 330 933

10

Ngô Phú Cường

Tổ trưởng BM

Trụ sở chính

npcuong@dtcc.edu.vn

0913 126 839

11

Nguyễn Thanh Vũ

Giảng viên

Trụ sở chính

ntvu@dtcc.edu.vn

0913 155 779

12

Lê Thị Kim Thoa

Giảng viên

Trụ sở chính

ltkthoa@dtcc.edu.vn

0908 886 564

13

Phan Thị Thanh Tuyền

Giảng viên

Trụ sở chính

ptttuyen@dtcc.edu.vn

0907 146 784

14

Nguyễn Phước Triển

Tổ trưởng BM

Trụ sở chính

nptrien@dtcc.edu.vn

0946 341 133

15

Nguyễn Thị Phúc Nguyên

Giảng viên

Trụ sở chính

ntpnguyen@dtcc.edu.vn

0938 028 218

16

Võ Thị Kim Quyên

Giảng viên

Trụ sở chính

vtkquyen@dtcc.edu.vn

0932 710 607

17

Nguyễn Thị Quế Phương

Giảng viên

Trụ sở chính

ntqphuong@dtcc.edu.vn

0973 421 617

18

Nguyễn Thị Huyền Trang

Giảng viên

Trụ sở chính

nthtrang@dtcc.edu.vn

0369 666 657

19

Trần Nguyễn Trúc Giang

Giảng viên

Trụ sở chính

trucgiang@dtcc.edu.vn

0907 212 387

20

Võ Thành Minh Quân

Giảng viên

Trụ sở chính

vtmqquan@dtcc.edu.vn

0365 744 156

21

Nguyễn Thị Ngọc Lành

Giảng viên

Trụ sở chính

ntnllanh@dtcc.edu.vn

0988 473 972

22

Tạ Hoàng Bảnh

Tổ trưởng BM

Trụ sở chính

thbanh@dtcc.edu.vn

0982 656 869

23

Lê Phan Anh Phụng

Giáo viên

Trụ sở chính

lpaphung@dtcc.edu.vn

0931 046 404

24

Lê Thị Mai Anh

Giảng viên

Trụ sở chính

ltmanh@dtcc.edu.vn

0939 494 094

25

Trịnh Thị Thanh Hoà

Giảng viên

Trụ sở chính

ttthoa@dtcc.edu.vn

0919 463 867

26

Huỳnh Chí Thanh

Tổ trưởng BM

Trụ sở chính

hcthanh@dtcc.edu.vn

0986 000 752

27

         

28

Trương Thị Mỹ Phẩm

Giảng viên

Trụ sở chính

ttmpham@dtcc.edu.vn

0939 686 208

29

Dương Thanh Trà

Giáo viên

Trụ sở chính

dtttra@dtcc.edu.vn

0349 579 637

30

Ngô Long Khánh

Giáo viên

Trụ sở chính

nlkhanh@dtcc.edu.vn

0919 985 185

31

Trần Thị Kiều Oanh

Giảng viên

Cơ sở 1

ttkoanh@dtcc.edu.vn

0988.848.591