Nhân sự Khoa Điện - Điện tử

TT

Khoa Điện - Điện tử

 Chức vụ

Cơ sở 1: 02773774059

Mail

 Di động

1

Lâm Văn Vũ

Trưởng khoa

Cơ sở 1

lvvu@dtcc.edu.vn

0909.669.728

2

Nguyễn Văn An

P. Trưởng khoa

Cơ sở 1

nvan@dtcc.edu.vn

0919 435 286

3

Trương Quốc Khánh

TT bộ môn Điện CN

Cơ sở 1

tqkhanh@dtcc.edu.vn

0909.175.000

4

Nguyễn Thanh Trí

TT bộ môn Điện tử

Cơ sở 1

nttri@dtcc.edu.vn

0918.277.449

5

Trần Hoàng Nam

Giảng viên

Cơ sở 1

hoangnam@dtcc.edu.vn

0776.830.261

6

Ngô Tấn Ngà

Giảng viên

Cơ sở 1

ntnga@dtcc.edu.vn

0932.984.417

7

Đặng Văn Chính

Giảng viên

Cơ sở 1

dvchinh@dtcc.edu.vn

0777.830.933

8

Võ Phạm Thiên Thảo

Giảng viên

Cơ sở 1

vptthao@dtcc.edu.vn

0939.151.153

9

Lê Văn Hòa

Giảng viên

Cơ sở 1

lvhoa@dtcc.edu.vn

0916.243.038

10

Nguyễn Thanh Tùng (Điện)

Giảng viên

Cơ sở 1

thanhtung@dtcc.edu.vn

0944.243.374

11

Nguyễn Minh Sĩ

Giảng viên

Cơ sở 1

nmsi@dtcc.edu.vn

0939.469.959

12

Võ Quốc Việt

Giảng viên

Cơ sở 1

vqviet@dtcc.edu.vn

0388.912.867

13

Nguyễn Lam

Giảng viên

Cơ sở 1

nlam@dtcc.edu.vn

0909.110.217

14

Huỳnh Tuấn Kiệt

Giảng viên

Cơ sở 1

htkiet@dtcc.edu.vn

0914 787 909

15

Bùi Hòa Hưng

Giảng viên

Cơ sở 1

bhhung@dtcc.edu.vn

0907.360.936

16

Phạm Bảo Nhân

Giảng viên

Cơ sở 1

pbnhan@dtcc.edu.vn

0948.711.262

17

Trần Thế Thông

Giảng viên

Cơ sở 1

tttthong@dtcc.edu.vn

0918.866.448

18

Nguyễn Thanh Cường

Giảng viên

Cơ sở 1

ntcuong@dtcc.edu.vn

0916.373.159

19

Nguyễn Thành Nhơn

Giảng viên

Cơ sở 1

ntnhon@dtcc.edu.vn

0917.203.669

20

Phan Văn Lợi

Giảng viên

Cơ sở 1

pvloi@dtcc.edu.vn

0907.080.323

21

Nguyễn Hữu Tân

Giảng viên

Cơ sở 1

nhtan@dtcc.edu.vn

0939.313.760

22

Nguyễn Quốc Thắng

Giảng viên

Cơ sở 1

nqtthang@dtcc.edu.vn

039.298.1002

23

Lê Thuận Thái Hòa

Giáo viên (TCN GTVT)

Trụ sở chính

ltthoa@dtcc.edu.vn

0919 029 007

24

Phan Thanh Giang

Trưởng phòng

Cơ sở 1

ptgiang@dtcc.edu.vn

0989.297.510

25

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Giảng viên

Cơ sở 1

ntndiep@dtcc.edu.vn

0913 66 99 84

26

Nguyễn Thị Minh Phương

Giảng viên

Cơ sở 1

ntmphuong@dtcc.edu.vn

0983 766 696