Nhà trường phối hợp tập huấn ToT cho cán bộ, giảng viên chuyên môn ngành nông nghiệp

Sáng ngày 08/4/2022, tại Hội trường B, Trụ sở chính Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Đồng Tháp, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn phối hợp với Trường CĐCĐ Đồng Tháp, Tổ chức Seed to Table (Nhật Bản) tổ chức lớp tập huấn ToT cho cán bộ chuyên môn ngành nông nghiệp, cán bộ, giáo viên các trường học tham gia Dự án, thời gian 05 ngày, từ ngày 04 đến ngày 08/4/2022.

 
Media/dtcc_home/Images/202204/taphuantot-1-20220413090258-e.jpg

Hình 1: Tập thể giảng viên và học viên lớp tập huấn

Mục tiêu của Lớp tập huấn là nâng cao kỹ năng giảng dạy và kiến thức nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ chuyên môn ngành nông nghiệp, cán bộ, giáo viên các trường học tham gia Dự án để thực hiện công tác đào tạo, xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ cho bà con nông dân và các trường học trong Tỉnh.

 

Media/dtcc_home/Images/202204/taphuantot-2-20220413090259-e.jpg

Hình 2: TS. Trần Thị Thanh Bình, Giảng viên Viện Quản lý đất đai và phát triển nông thôn Trường Đại học Lâm Nghệp Việt Nam trao đổi cùng với Lớp

Tại đây, học viên vừa được tiếp cận kiến thức từ thầy cô truyền đạt, vừa tham gia thực hành để có thực tiễn chuyên môn sâu. Thông qua việc thực hiện các phần việc kết hợp dùng dụng cụ: đổ đất và nước vào ly nhựa, thử được độ ẩm độ xốp của đất, đo độ PH bằng giấy quỳ, đo độ thoát nước… để học viên thực hiện việc điều tra về đất và thuyết trình báo cáo kết quả đã trải nghiệm từ những hoạt động thu mẫu đất, làm việc nhóm phân tích mẫu, ủ phân hữu cơ…

 

Media/dtcc_home/Images/202204/taphuantot-3-20220413090259-e.jpg

Hình 3: Học viên thuyết trình trước Lớp bài báo cáo của nhóm

Trường CĐCĐ Đồng Tháp, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn và Tổ chức Seed to Table (Nhật Bản) chẳng những quan tâm tạo điều kiện trang bị kiến thức cho các cán bộ có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực trồng trọt, nông học, bảo vệ thực vật, mà còn hỗ trợ chi phí đi lại cho học viên ở các huyện và các chi phí ăn, nghỉ, tài liệu, văn phòng phẩm, giải khát giữa giờ, hội trường... nhằm góp phần thực hiện thành công Dự án Phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2. Đồng thời, duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp đào tạo giữa Trường CĐCĐ Đồng Tháp, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn và Tổ chức Seed to Table (Nhật Bản).

TS Hồ Thị Hồng Cúc - Trung tâm NCPT & BĐCL