23/12/2020 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ảnh hưởng của một số loại hóa chất khử trùng và liều lượng sử dụng lên thời gian bảo quản và tỉ lệ ấp nở của trứng vịt tại tỉnh Đồng Tháp

Đề tài: Ảnh hưởng của một số loại hóa chất khử trùng và liều lượng sử dụng lên thời gian bảo quản và tỉ lệ ấp nở của trứng vịt tại tỉnh Đồng Tháp Chủ nhiệm đề tài: Ths.Lâm Kim Yến – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản


23/12/2020 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thử nghiệm ảnh hưởng của canxi và đồng lên triệu chứng rễ tre trên vỏ trái quýt Hồng tại huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

Đề tài “Thử nghiệm ảnh hưởng của canxi và đồng lên triệu chứng rễ tre trên vỏ trái quýt Hồng tại huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp” Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Quế Phương – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản


23/12/2020 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ảnh hưởng của mật độ lên tỷ lệ sống và tăng trưởng cá linh ống ương trong ao đất đến 30 ngày tuổi

Đề tài: “Ảnh hưởng của mật độ lên tỷ lệ sống và tăng trưởng cá linh ống ương trong ao đất đến 30 ngày tuổi” Chủ nhiệm đề tài: Ks. Lê Phan Anh Phụng – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản


23/12/2020 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ảnh hưởng của giá thể - chất kích thích ra rễ và vị trí lấy cành giâm đến sự ra rễ của cành chanh bông tím tại Cao Lãnh - ĐT

Đề tài “Ảnh hưởng của giá thể - chất kích thích ra rễ và vị trí lấy cành giâm đến sự ra rễ của cành chanh bông tím tại Cao Lãnh - Đồng Tháp” Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trịnh Xuân Việt – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản


23/12/2020 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Một số định hướng đổi mới dạy - học theo học chế tín chỉ của khoa Khoa học cơ bản

Đề tài “Một số định hướng đổi mới dạy - học theo học chế tín chỉ của khoa Khoa học cơ bản” Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Ngọc Diệp và Ths. Phạm Thị Kiều Anh – Khoa Khoa học cơ bản


23/12/2020 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu chế độ xử lý sau thu hoạch và bảo quản rau mầm cải củ đạt chất lượng rau sạch (qui mô cơ sở sản xuất nhỏ) tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đề tài “Nghiên cứu chế độ xử lý sau thu hoạch và bảo quản rau mầm cải củ đạt chất lượng rau sạch (qui mô cơ sở sản xuất nhỏ) tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.” Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Tố Quyên – Khoa Kỹ thuật – Công nghệ


23/12/2020 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đề tài  “Khảo sát một số chỉ tiêu thuỷ lý, thuỷ hoá môi trường nước mặt tại Xã Tịnh Thới – Tp. Cao Lãnh – Đồng Tháp năm 2013”

Đề tài  “Khảo sát một số chỉ tiêu thuỷ lý, thuỷ hoá môi trường nước mặt tại Xã Tịnh Thới – Tp. Cao Lãnh – Đồng Tháp năm 2013” Chủ nhiệm đề tài: Ks. Trịnh Thị Thanh Hòa – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản


23/12/2020 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khảo sát thành phần côn trùng, nhện gây hại trên cây hoa lan, đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc đối với nhện đỏ (Tenuipalpus pacificus Baker), muỗi đục hoa ( Contarinia maculipennis Felt)

Đề tài “Khảo sát thành phần côn trùng, nhện gây hại trên cây hoa lan, đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc đối với nhện đỏ (Tenuipalpus pacificus Baker), muỗi đục hoa ( Contarinia maculipennis Felt)” Chủ nhiệm đề tài: Ks. Nguyễn Thị Huyền Trang– Khoa Nông nghiệp – Thủy sản


23/12/2020 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đề tài “Kiểm soát mức độ đồng nhất nhiệt độ ảnh hưởng đến chế độ thanh trùng các sản phẩm dạng lỏng bằng phương pháp đo trực tuyến”

Đề tài “Kiểm soát mức độ đồng nhất nhiệt độ ảnh hưởng đến chế độ thanh trùng các sản phẩm dạng lỏng bằng phương pháp đo trực tuyến” Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Hoa Xuân – Khoa Kỹ thuật – Công nghệ


23/12/2020 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đề tài “Kích thích sinh sản cá dày ( Channa lucius Cuvier, 1831) tại tỉnh Đồng Tháp”

Đề tài “Kích thích sinh sản cá dày ( Channa lucius Cuvier, 1831) tại tỉnh Đồng Tháp” Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trương Nhật Triết – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản