Mẫu biểu hành chính

TT Tên mẫu biểu Nội dung
1 Mẫu văn bản hành chính Tải về
2 Đơn xin nghỉ phép năm Tải về
4 Đơn xin nghỉ sinh con Tải về
5 Đơn xin nghỉ phép không hưởng lương Tải về
6 Mẫu đăng ký nhu cầu đào tạo Tải về
7 Đơn xin đi học Tải về
8 Bảng cam kết đi học Tải về
9 Mẫu báo cáo thu hoạch sau đào tạo, bồi dưỡng Tải về
10 Giấy đi đường (công lệnh)  Tải về
11 Đơn đề nghị chuyển ngạch chuyên viên Tải về
12 Bảng kê chứng từ thanh toán Tải về
13 Mẫu báo hỏng, mất dụng cụ Tải về
14 Mẫu đề nghị đăng tin, bài lên website trường Tải về
15 Thủ tục kê khai phụ cấp thâm niên cho nhà giao Tải về