Lịch sử hình thành

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (DTCC) được thành lập theo Quyết định số 3633/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở sát nhập và nâng cấp từ các Trung tâm (Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức, Ngoại ngữ - Tin học, Hướng nghiệp – Dạy nghề).

Media/1/Images/202012/1-20201222093818-e.jpg

 

Ngày 26/10/2018, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội có Quyết định (Quyết định số 1481/QĐ-BLĐTBXH) sáp nhập hợp nhất các Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp và nhiệm vụ đào tạo nghề công nghiệp(các nghề: Công nghệ ô tô, Cắt gọt kim loại và Điện Công nghiệp) của Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải thành 01 Trường và đặt tên: "Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp";

Media/1/Images/202012/2-20201222093818-e.jpg

 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (Mới) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; có chức năng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và trình độ sơ cấp; tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; được cấp bằng tốt nghiệp trình độ từ cao đẳng trở xuống, phù hợp với cơ cấu ngành, nghề đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu học tập của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; hợp tác với các cơ sở đại học xây dựng chương trình chuyển tiếp lên trình độ đại học để sinh viên được liên thông theo đề án hợp tác và cam kết giữa hai trường trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, Trường có chức năng liên kết với các trường cao đẳng, đại học khác đào tạo liên thông, đào tạo một số ngành, nghề theo yêu cầu của Tỉnh.

1. Tên gọi chính thức: Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

2. Tên giao dịch quốc tế: DongThap Community College (viết tắt: DTCC).

3. Trụ sở chính đặt tại: 259 Thiên Hộ Dương, Phường Hòa Thuận, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

    Cơ sở 1 đặt tại: số 2, Trần Phú, Phường 3, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

4. Điện thoại liên lạc: 0277.3851523 – 0277. 3851274.

                   Fax: 0277.3857932.

                   Website:www.dtcc.edu.vn

Website của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, với địa chỉ www.dtcc.edu.vn,  sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin thiết yếu của trường, bao gồm hệ thống tổ chức, các hoạt động, các tài liệu giảng dạy, học tập và là diễn đàn trao đổi những vấn đề mà các bạn sinh viên, giảng viên, phụ huynh cùng quan tâm.