Khu hành chính 5 tầng

Media/1/Images/202012/khu-hanhchinh-2-20201222033537-e.jpg

Khu này bao gồm: Khối hành chính (các phòng, khoa), thư viện, phòng vi tính, phòng ngoại ngữ và các phòng thí nghiệm: quy mô 01 trệt, 04 lầu, diện tích sàn là 5.543,1 m2Đây là nơi làm việc, họp hội của viên chức, giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

Media/1/Images/202012/khu-hanhchinh-1-20201222033536-e.jpg