Khai mạc đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Nhằm tăng cường phát triển đào tạo ngành trọng điểm và chuyển dần sang trường chất lượng cao trong thời gian tới. Qua đó, góp phần nang cao chất lượng đào tạo học sinh sinh viên cũng như quy mô đào tạo để Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Đồng Tháp xứng tầm là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao của tỉnh Đồng Tháp và khu vực. Sáng ngày 05/01/2022, tại phòng Hội nghị, Trường CĐCĐ Đồng Tháp tổ chức Lễ khai mạc đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tại Trường CĐCĐ Đồng Tháp, đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá là Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam.

Media/dtcc_home/Images/202201/khaimac-dtcc-kiemdinhcl-1-20220106091422-e.jpg
Hình 1: ThS Đoàn Thụy Băng Tuyết, thành viên Đoàn công bố quyết định

 

Tham gia Đoàn đánh giá ngoài, nhà trường rất vui mừng được đón tiếp TS Phạm Châu Long - Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang - Trưởng đoàn, cùng với thư ký và các thành viên Đoàn đánh giá ngoài chất lượng cơ sở GDNN.

Về phía nhà trường: TS Phạm Quang Huy - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng, cùng các phó Hiệu trưởng, trưởng; các đơn vị, đại diện Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tham dự.

Media/dtcc_home/Images/202201/khaimac-dtcc-kiemdinhcl-3-20220106091423-e.jpg

Hình 2: TS Phạm Quang Huy - Bí thư Đảng ủy/Hiệu trưởng phát biểu khai mạc

TS Phạm Châu Long, Trưởng đoàn nêu mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá ngoài; đồng thời, yêu cầu các thành viên Đoàn đánh giá ngoài thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật về kiểm định chất lượng cơ sở GDNN tại Trường CĐCĐ Đồng Tháp.

Media/dtcc_home/Images/202201/khaimac-dtcc-kiemdinhcl-2-20220106091423-e.jpg

Hình 3: TS Phạm Châu Long, Trưởng đoàn phát biểu

Để đảm bảo quy trình trước khi Đoàn đến kiểm định đánh giá, nhà trường Căn cứ Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; thực hiện Kế hoạch số 21/KH ngày 22/02/2021 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Đồng Tháp về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2021 của Hội đồng tự đánh giá chất lượng Trường CĐCĐ Đồng Tháp năm 2021. Nhà trường cũng đã thông báo công khai kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2021 cụ thể:

1. Tự đánh giá chất lượng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đạt 97/100 điểm, đạt chuẩn kiểm định.

2. Tự đánh giá chất lượng Chương trình Cao đẳng Công nghệ ô tô: 94/100 điểm, đạt chuẩn kiểm định.

3. Tự đánh giá chất lượng Chương trình Cao đẳng Cắt gọt kim loại: 94/100 điểm, đạt chuẩn kiểm định.

4. Tự đánh giá chất lượng Chương trình Cao đẳng Công nghệ thực phẩm: 94/100 điểm, đạt chuẩn kiểm định.

5. Tự đánh giá chất lượng Chương trình Cao đẳng Bảo vệ thực vật: 94/100 điểm, đạt chuẩn kiểm định.

6. Tự đánh giá chất lượng Chương trình Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản: 94/100 điểm, đạt chuẩn kiểm định.

Đồng thời, Hội đồng đánh giá chất lượng cơ sở GDNN yêu cầu các đơn vị thông báo nội dung này tới từng cán bộ nhà giáo và học sinh sinh viên nhà trường được biết.

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, Trường CĐCĐ Đồng Tháp phấn đấu phát triển bền vững chuẩn kiểm định chất lượng theo hướng cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng (ĐBCL) bên trong dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực đội ngũ ĐBCL và áp dụng công nghệ thông tin trong ĐBCL đúng qui định hiện hành.

TS Hồ Thị Hồng Cúc - Trung tâm NCPT & BĐCL