HSSV Trường CĐCĐ Đồng Tháp hiến máu tình nguyện

Hưởng ứng ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” và thiết thực chào mừng và kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm 2022, trên cơ sở phát huy các kết quả đạt được của phong trào hiến máu tình nguyện trong những năm qua. Lãnh đạo Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Đồng Tháp tích cực tuyên truyền, triển khai và vận động viên chức, giảng viên, học sinh, sinh viên (HSSV), Đoàn viên Thanh niên phối hợp, hỗ trợ các hoạt động và triển khai xuống các Liên chi đoàn, Liên Chi hội và toàn thể Đoàn viên thanh niên Trường CĐCĐ Đồng Tháp tình nguyện tham gia hiến máu. Tổng số lượng vận động được gần 50 người, tham gia hiến máu tại địa điểm Tổ chức hiến máu: Nhà Văn hóa Lao động Tỉnh vào sáng ngày 07/4/2022. Do ông Võ Thành Công – Phó Trưởng phòng Chính trị và Công tác HSSV làm Trưởng đoàn.

 
Media/dtcc_home/Images/202204/hienmautinhnguyen-1-20220412083515-e.jpg

Hình 1: HSSV Trường CĐCĐ Đồng Tháp tham gia hiến máu

Các hoạt động tham gia được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn  và tiết kiệm. Nhất là, đảm bảo được công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Việc làm này đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của viên chức, giảng viên, HSSV và đoàn viên, thanh niên trong công tác tham gia hiến máu tình nguyện.

Media/dtcc_home/Images/202204/hienmautinhnguyen-2-20220412083515-e.jpg

Hình 1: Thầy và trò Trường CĐCĐ Đồng Tháp tham gia hiến máu chụp ảnh lưu niệm

Hiến máu tình nguyện của viên chức, giảng viên, HSSV và đoàn viên, thanh niên Trường CĐCĐ Đồng Tháp là việc làm có ý nghĩa thiết thực, có tính nhân đạo bao la và tính nhân văn sâu sắc. Đây là nghĩa cử cao đẹp của viên chức, giảng viên, HSSV và đoàn viên, thanh niên Trường CĐCĐ Đồng Tháp đối với cộng đồng xã hội rất đáng được trân quý.

TS. Hồ Thị Hồng Cúc - Trung tâm NCPT&ĐBCL