Hội thảo khoa học: “Phát triển dựa vào nội lực tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp”

Sáng ngày 15/10/2022, Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Đồng Tháp đã tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển dựa vào nội lực tại Trường CĐCĐ Đồng Tháp” dành cho lãnh đạo các đơn vị trong nhà trường. Thành phần tham dự Hội thảo gồm có TS. Phạm Quang Huy - Hiệu trưởng - Chủ trì hội thảo, ThS. Huê Quốc Hòa - Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế - Thư ký hội thảo, các thành viên nhóm Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD) của trường CĐCĐ Đồng Tháp, cùng với sự tham dự của lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm trong nhà trường.

Media/dtcc_home/Images/202210/dtcc-taphuanabcd-1-20221018023343-e.png

TS. Phạm Quang Huy - Hiệu trưởng trường CĐCĐ Đồng Tháp - Chủ trì Hội thảo phát biểu đề dẫn

 

Tiếp nối thành công của Chương trình tập huấn Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (Assets-Based Community Development - ABCD) do Trường CĐCĐ Đồng Tháp phối hợp với Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tổ chức trong tháng 8/2022, Hội thảo khoa học “Phát triển dựa vào nội lực tại Trường CĐCĐ Đồng Tháp” được tổ chức với mục tiêu nhằm khám phá được nguồn lực và cơ hội phát triển của nhà trường theo hướng từ bên trong ra, từ phát huy nguồn lực sẵn có để đáp ứng nhu cầu của mình và tạo ra các cơ hội phát triển, tìm kiếm và huy động các nguồn lực để phát triển nhà trường và cộng đồng. Từ đó, giúp các tham dự viên có thể áp dụng phương pháp ABCD vào vị trí công việc của bản thân, tạo điều kiện cho lãnh đạo các đơn vị có cơ hội tìm hiểu được tổng quan về Phương pháp tiếp cận Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực.

 
Media/dtcc_home/Images/202210/dtcc-taphuanabcd-2-20221018023342-e.png

TS. Ngô Phú Cường - Trưởng Bộ môn Chăn nuôi Thú y - Đại diện nhóm Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD) trình bày tổng quan Phương pháp ABCD

Media/dtcc_home/Images/202210/dtcc-taphuanabcd-3-20221018023342-e.png

Thảo luận nhóm

Media/dtcc_home/Images/202210/dtcc-taphuanabcd-4-20221018023341-e.png

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Đinh Thị Hồng Loan - Phòng KHCN và HTQT