Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021

Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2021, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021.

Media/dtcc_home/Images/202112/hoinghicbcc-1png-20211231091847-e.jpg

Tiến sĩ Phạm Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị viên chức và người lao động năm 2021 và tổng kết phong trào thi đua trong năm 2021, đề ra nhiệm vụ năm 2022 và phát động thi đua năm 2022; Báo cáo thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị; Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm; thông qua Quy chế “Chi tiêu nội bộ”; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021 và phương hướng năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2021.

Trong năm 2021, tuy gặp nhiều khó khăn trong dịch bệnh Covid-19, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã đoàn kết, tập trung trí tuệ cùng thực hiện nhiệm vụ. Luôn duy trì, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo và tất cả hoạt động. Giữ vững vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho  viên chức, người lao động nhà trường, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2023 gồm 05 thành viên.   

Media/dtcc_home/Images/202112/hoinghicbcc-2-20211231091848-e.png

Hội nghị bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023

Tại hội nghị, hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp quyết định khen thưởng cho 15 tập thể lao động tiên tiến, 121 cá nhân lao động tiên tiến và 30 chiến sĩ thi đua cơ sở; đề nghị UBND Tỉnh tặng Bằng khen cho 05 cá nhân và 04 tập thể; tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 05 tập thể, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh cho 06 cá nhân; đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 cá nhân.

Cũng tại hội nghị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa Hiệu trưởng và BCH Công đoàn cơ sở.

 
Media/dtcc_home/Images/202201/hoinghicbcc-4-1-20220104094331-e.jpg
Media/dtcc_home/Images/202201/hoinghicbcc-4-2-20220104094332-e.jpg

Ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa Hiệu trưởng (người đứng bên phải) và chủ tịch Công đoàn cơ sở (người đứng bên trái)

Hội nghị thực sự đã phát huy quyền làm chủ, tập trung trí tuệ, năng lực sáng tạo với quyết tâm cao của mỗi viên chức, người lao động và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và xây dựng nhà trường trong sạch vững mạnh trong năm 2022.

Hồ Thị Hoàng Diệu - Phòng TC-HC