Hoạt động truyền thông Khoa học và công nghệ tại trường CĐCĐ Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển

Truyền thông Khoa học và công nghệ (KH&CN) có vai trò quan trọng góp phần giới thiệu những thành tựu nổi bật của khoa học trong nước và thế giới. Sứ mệnh của truyền thông KH&CN là làm sao truyền bá được văn hóa yêu khoa học đến với công chúng, xây dựng xã hội trọng khoa học và phát triển đất nước dựa vào KH&CN. Đặc biệt, truyền thông cần hướng đến mở rộng văn hóa khoa học đó là cung cấp các kiến thức và cơ hội trải nghiệm khoa học, kĩ thuật tiên tiến cho thế hệ trẻ; truyền lửa, chắp cánh, kết nối tình yêu khoa học giữa các nhà nghiên cứu với thế hệ trẻ.

Truyền thông Khoa học và công nghệ (KH&CN) có vai trò quan trọng góp phần giới thiệu những thành tựu nổi bật của khoa học trong nước và thế giới. Sứ mệnh của truyền thông KH&CN là làm sao truyền bá được văn hóa yêu khoa học đến với công chúng, xây dựng xã hội trọng khoa học và phát triển đất nước dựa vào KH&CN. Đặc biệt, truyền thông cần hướng đến mở rộng văn hóa khoa học đó là cung cấp các kiến thức và cơ hội trải nghiệm khoa học, kĩ thuật tiên tiến cho thế hệ trẻ; truyền lửa, chắp cánh, kết nối tình yêu khoa học giữa các nhà nghiên cứu với thế hệ trẻ.

Hoạt động truyền thông KH&CN tại trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Đồng Tháp đã có những chuyển biến nhất định, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật về KH&CN đến với toàn thể cán bộ giảng viên cũng như sinh viên nhà trường, phổ biến tri thức, nâng cao nhận thức về KH&CN; cung cấp thông tin KH&CN phục vụ đặc biệt cho quá trình hoạt động nghiên cứu khoa học.

Hiện nay Trường CĐCĐ Đồng Tháp thực hiện công tác truyền thông trong nhà trường gồm hai hướng, đó là truyền thông nội bộ và truyền thông với bên ngoài, và báo chí, đài truyền hình hiện là kênh truyền thông hữu hiệu nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ, kết quả nghiên cứu của nhà Trường, đồng thời là kênh kết  nối quan trọng giữa nhà trường trong mối quan hệ cung - cầu, hợp tác, chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh. Đặc biệt, công tác truyền thông KH&CN giúp nhà trường nâng cao hoạt động KH&CN lên tầm cao mới.

Các hình thức truyền thông KH&CN hiện được Lãnh đạo trường CĐCĐ Đồng Tháp chỉ đạo triển khai bao gồm:

Xây dựng bộ phận truyền thông riêng: Nhà trường chú trọng xây dựng riêng một Ban truyền thông nhằm tham mưu giúp Lãnh đạo trường trong việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác truyền thông, phát triển thương hiệu, quan hệ đối ngoại và thu hút nguồn tài trợ, kết nối cựu sinh viên, đẩy mạnh hoạt động sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên tại trường. Đặc biệt, Ban truyền thông sẽ giúp hoạch định ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về công tác truyền thông một cách cụ thể và bài bản.

Sử dụng kênh báo chí, truyền thông: Nhà trường luôn chú trọng đến việc truyền thông, xây dựng và quảng bá hình ảnh thông qua các cơ quan thông tấn báo chí với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt như gửi tin, bài về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, các hoạt động liên quan đến KH&CN cho nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí, hoặc mời họ đến đưa  tin, bài khi có sự kiện, hoạt động, quảng  bá các thành tựu KH&CN trên các phương    tiện truyền thông đại chúng. Đặc biệt nhà Trường có Ban biên tập Website sẽ kịp thời tham mưu đăng những thông tin mới nhằm giới thiệu các nội dung về hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường đến mọi người.

Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm: Thực hiện nhiều hoạt động khác nhau nhằm công bố những sản phẩm nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên cụ thể thông qua website, hội nghị, hội thảo,… Hoạt động này trường CĐCĐ Đồng Tháp sử dụng và đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, Nhà trường đã tổ chức các buổi hội thảo tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ giảng viên kiến thức về nghiên cứu khoa học như “Chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp nghiên cứu nghiên cứu khoa học”, Hàng năm Trường đều tổ chức giới thiệu các sản phẩm Nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên lồng ghép vào các hoạt động chào mừng của nhà Trường như Ngày hội việc làm, Ngày hội tư vấn khởi nghiệp cho sinh viên,...

Media/1/Images/202111/truyenthong-khcn-1-20211122103649-e.jpg

Các sản phẩm nghiên cứu khoa học được trưng bày tại Ngày hội tư vấn khởi nghiệp cho học sinh Đồng Tháp

Tổ chức các cuộc thi, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến: Nội dung thi đua của nhà Trường chủ yếu là các hoạt động KH&CN, đào tạo, thực hiện các chủ trương của Trường, có thế mạnh là nhiều sinh viên và cán  bộ giảng viên nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Nhà trường cũng đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi sáng tạo như Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka, Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Đồng Tháp, Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc,…

Tham gia các chương trình truyền thông, tọa đàm, phỏng vấn: Ngoài việc  cung cấp thông tin về hoạt động nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ cho một số cơ quan báo chí, việc thường xuyên xuất hiện trả lời phỏng vấn, tham gia các chương trình phát thanh, truyền hình về KH&CN nhằm cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thành công, bày tỏ khó khăn, vướng mắc, đề xuất  chính sách với các cơ quan liên quan cũng được lãnh đạo nhà trường chú trọng.

Cùng với sự quan tâm của Nhà trường và nhận thức của giảng viên, các hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường dần đi vào nền nếp, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học ngày một tăng, chất lượng nghiên cứu ngày một nâng cao. Từ năm 2018 đến nay, Nhà trường có 11 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và cấp cơ sở đã được nghiệm thu và 03 đề tài đang triển khai nghiên cứu.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng chú trọng liên hệ truyền thông KH&CN đến các công ty, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của nhà Trường.

Media/1/Images/202111/truyenthong-khcn-2-20211122103648-e.jpg

Đại diện lãnh đạo Trường CĐCĐ Đồng Tháp và Công ty Kim Delta
ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học

Như vậy, có thể thấy các hình thức truyền thông trong trường CĐCĐ Đồng Tháp rất đa dạng hơn như thông qua website; bản tin   nội bộ; kết hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng để đăng tải, phát sóng thông tin KH&CN; tổ chức các cuộc thi, giải thưởng nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo nhằm động viên, khuyến khích các cán bộ,  giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ;… Bên cạnh đó, Trường chủ yếu sử dụng kênh truyền hình, phát thanh, báo điện tử.

Hiện nay, Trường CĐCĐ Đồng Tháp đã tập trung, chú trọng nhiều cho công tác nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ. Nhờ đó, các kết quả đem lại không nhỏ. Do đó, nhiệm vụ đổi mới, thúc đẩy truyền thông KH&CN nhà trường được đặt ra rất bức thiết, làm sao để cả xã hội biết đến, ủng hộ, công nhận và phát triển là nhiệm vụ khó khăn của công tác truyền thông KH&CN. Vì vậy cần phải nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông KH&CN hơn nữa để thông qua công tác này làm tốt vai trò là “cầu nối” đưa KH&CN thấm vào xã hội một cách tự nhiên. Đúng như lời tiến sĩ Myrtani Pieri, người từng đoạt giải nhất trong cuộc thi truyền thông khoa học quốc tế FameLab năm 2011 nói: “Truyền thông là trái tim của khoa học, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc công bố kiến thức mới và truyền bá tri thức đến các nhà khoa học và phổ biến ra xã hội”./.

Lê Phạm Thị Minh Anh - Trung tâm NCPT & BĐCL