Đột phá số hóa trong công tác đào tạo và quản trị: lan tỏa thời đại số trong sinh viên

Ngày 14 tháng 03 năm 2018 Chính phủ ban hành Quyết định số 310/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; theo đó, ngày 17 tháng 3 năm 2021 UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND Kế hoạch xây dựng Đề án chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030.

Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Đồng Tháp chọn năm 2021 là năm đột phá về số hoá trong đào tạo và quản trị. Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Bảo đảm chất lượng, Khoa Kỹ thuật-Công nghệ và phòng Tổ chức-Hành chính Trường trao đổi với TS. Phạm Quang Huy, Hiệu trưởng nhà trường về giải pháp này.

Trung tâm NCPT&BĐCL: Thưa thầy, tại sao trường CĐCĐ quyết định chọn số hoá trong đào tạo và quản trị là khâu đột phát trong phát triển của năm 2021?

TS. Phạm Quang Huy "Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện số hoá là yêu cầu để tồn tại, phát triển, hội nhập và phục vụ tốt hơn cho người học. Cả thể giới đã bước vào kỹ nguyên số. Chúng ta có thể thấy sự phổ biến, hằng ngày trong rất nhiều lĩnh vực: các cụm từ số hóa, IoT, AI, BigData,… mọi lúc mọi nơi, thậm chí những làng quê, vùng sâu,…

Tại trường CĐCĐ, với sự chủ trì của khoa Kỹ thuật-Công nghệ, từ năm 2017-2018 trường đã triển khai hệ thống E-Learning nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy–học và các hoạt động phục vụ dạy – học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đối với các cán bộ, giảng viên đang tham gia giảng dạy tại nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận các phương pháp học tập trong xu thế phát triển công nghệ, hình thành kỹ năng nghiên cứu và có phương pháp học tập chủ động để nâng cao chất lượng học tập".

Trung tâm TNCPT&BĐCL: Xin thầy cho biết mong muốn lớn nhất của trường CĐCĐ khi thực hiện giải pháp này?

TS. Phạm Quang Huy: "Với mong muốn thị trường lao động, doanh nghiệp luôn hài lòng với “sản phẩm” học sinh, sinh viên (HSSV) của Trường CĐCĐ Đồng Tháp, Nhà trường cho rằng số hoá trong đào tạo và quản trị góp phần quan trọng giúp HSSV của trường có thêm kỹ năng ứng phó với công nghệ thông tin giúp làm hài lòng doanh nghiệp và nhà sử dụng lao động,…

Cùng với kỹ năng mềm, kỹ năng ngoại ngữ, tin học, Nhà trường tạo cơ hội để HSSV trui rèn, trang bị cho mình niềm đam mê ứng dụng công nghệ ngay khi học học tập, thực hành, thực tập tại trường; từ đó phục vụ công việc và thích ứng với cuộc sống cùng Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Nhà trường mong muốn HSSV có khát vọng tạo được sản phẩm công nghệ cho bản thân và lan tỏa tính phục vụ cộng đồng".

Trung tâm NCPT&BĐCL: Xin thầy cho biết thêm các triển vọng của giải pháp này trong thời gian tới?

TS. Phạm Quang Huy: "Với tiềm năng và khát vọng phục vụ cộng đồng của viên chức và nhà giáo Trường CĐCĐ Đồng Tháp, tôi có niềm tin mãnh liệt: giải pháp này sẽ tạo nhiều cơ hội cho người học, HSSV; truyền lửa và lan tỏa trong người học từ đó lan tỏa đến cộng đồng.

Có được niềm tin này vì Nhà trường đã có nhiều hoạt động triển khai trong thời gian qua, đó là:

- Ứng dụng CNTT trong dạy và học: Đã triển khai, luôn quan tâm rà soát, cải tiến và tăng cường các hoạt động của các lớp đã được tập huấn, giảng dạy e-learning và tăng cường hoạt động giảng dạy có tương tác, giao tiếp trực tiếp, giải đáp thắc mắc cho HSSV; Khai thác các phần mềm, ứng dụng, … như ZOOM, GOOGLE MEET, Cisco, Microsoft Teams trong Chương trình Office 365, Google Classroom, Skype, Meet now, Gotomeeting, TrueConf Online, … để tăng tính tương tác và hiệu quả trong giảng dạy.

- Ứng dụng CNTT trong quản trị nhà trường: Triển khai các kênh giao tiếp qua mạng Internet trong trao đổi, tham mưu công việc qua e-gov, e-mail, mạng điện thoại, Zalo (lưu ý giờ hành chính), ZOOM, GOOGLE MEET, …. ; tổ chức thí điểm và triển khai thực hiện một số cuộc họp qua mạng Internet (trừ trường hợp phải gặp trực tiếp) như ZOOM, GOOGLE MEET, ….

- Quan tâm đến nhà giáo và người học: Các Phòng, Khoa phổ biến, động viên, khuyến khích giảng viên đang tham gia giảng dạy sử dụng hệ thống E-Learning trường CĐCĐ Đồng Tháp vào hoạt động dạy học của mình nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Khoa Kỹ thuật-Công nghệ, Bộ môn Tin học, Bộ môn Công nghệ phần mềm chịu trách nhiệm hỗ trợ, báo cáo việc thực hiện các kế hoạch của nhà trường theo từng giai đoạn".

Trung tâm NCPT&BĐCL: Xin cảm ơn thầy!

Hồ Thị Hồng Cúc - TTNCPT&ĐBCL lượt ghi

--------------------------------

* Dưới đây là một số hình ảnh thực hiện số hóa trong đào tạo và quản trị của nhà trường:

1. HSSV Trường CĐCĐ Đồng Tháp học trực tuyến môn CNTT

Media/1/Images/202106/image001-20210617092540-e.png
Media/1/Images/202106/image007-20210617092540-e.png
Media/1/Images/202106/image005-20210617092541-e.png
Media/1/Images/202106/image003-20210617092541-e.png

 

2. HSSV Trường CĐCĐ Đồng Tháp học trực tuyến môn ngoại ngữ

Media/1/Images/202106/image010-20210617092539-e.jpg
Media/1/Images/202106/image011-20210617092539-e.png

3. Giảng viên Tổ Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa KTXH&NV dạy trực tuyến môn ngoại ngữ

Media/1/Images/202106/image017-20210617092538-e.png

Media/1/Images/202106/image013-20210617092539-e.png
Media/1/Images/202106/image015-20210617092539-e.png
Media/1/Images/202106/image016-20210617092539-e.jpg
Media/1/Images/202106/image009-20210617092539-e.png