Tổ chức thi sát hạch lái xe mô tô hạng A1

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng tháp thông báo tổ chức kỳ thi sát hạch lái xe mô tô hạng A1. Thời gian: Lúc 7 giờ 00 phút, ngày 28/02/2021

Media/1/Images/202102/thisathachlaixe3-web-20210219072220-e.png