Đề tài “Kích thích sinh sản cá dày ( Channa lucius Cuvier, 1831) tại tỉnh Đồng Tháp”

Đề tài “Kích thích sinh sản cá dày ( Channa lucius Cuvier, 1831) tại tỉnh Đồng Tháp” Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trương Nhật Triết – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

 

Tóm tắt đề tài:

Nghiên cứu được thực hiện tại xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Cá bố mẹ được mua từ chợ Cao Lãnh với khối lượng từ 0,2 – 0,4 kg/con. Cá cái được tiêm ở các mức liều lượng (2.000 – 4.000 UI HCG + 2 mg não thùy)/kg. Cá đực được tiêm các liều (2.000 – 3.000 UI HCG + 0,5 mg não thùy)/ kg. Kết quả liều tiêm cá đực (2.000 UI HCG + 0,5 mg não thùy)/kg và liều tiêm cá cái (2.000 UI HCG + 2 mg não thùy)/kg cho hiệu quả sinh sản cao hơn so với các liều tiêm khác. Sức sinh sản thực tế của cá dao động từ 2.135- 8.333 trứng/kg, tỷ lệ thụ tinh dao động 27- 81% và tỷ lệ nở từ 2- 80,25%.