Đào tạo hệ VLVH và từ xa

Đào tạo hệ VLVH và từ xa

* Hệ đào tạo vừa làm vừa học

1. Kế toán

2. Quản trị kinh doanh

3. Ngân hàng

4. Quản lý đất đai

5. Bác sĩ thú y

6. Kinh tế xây dựng

7. Kỹ sư xây dựng dân dụng - Công nghiệp

8. Kỹ sư xây dựng cầu đường

9. Cử nhân Luật

10. Báo chí

11. Văn thư lưu trữ

12. Công nghệ thông tin.

Ngoài ra, Trường còn liên kết đào tạo các ngành khác để đáp ứng theo nhu cầu đào tạo của các thành phần kinh tế trong tỉnh. du hoc my

* Hệ đào tạo từ xa

 

NGÀNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

GHI CHÚ

Kế toán

 Tải về Liên kết ĐH Cần Thơ

Quản trị kinh doanh

 Tải về Liên kết ĐH Cần Thơ

Bảo vệ thực vật

 Tải về Liên kết ĐH Cần Thơ

Luật

 Tải về Liên kết ĐH Cần Thơ

Luật văn bằng 2

 Tải về Liên kết ĐH Cần Thơ