Cơ sở vật chất

Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo.

Năm 2015 trường đã được đầu tư xây dựng xong giai đoạn 1, đến tháng 4 năm 2019 thực hiện sáp nhập các trường nên cơ sở vật chất của nhà trường bao gồm các phòng với diện tích là :

  1. - Phòng học với diện tích sàn xây dựng là 12.685 m2.
  2. - Hội trường, Giảng đường với diện tích sàn xây dựng là 8.872 m2.
  3. - Phòng thí nghiệm, Xưởng thực hành với diện tích sàn xây dựng là 8.699 m2.
  4. - Khu thực hành ngành trồng trọt bảo vệ thực vật diện tích: 3.000 m2.
  5. - Thư viện, Khu truyền thống: 1.500 m2.

Tất cả các công trình trên được thiết kế và thi công đồng bộ theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam, các công trình có quy chuẩn kết cấu, kiến trúc và nội thất đảm bảo các yêu cầu về an toàn, hệ thống chiếu sáng và thông gió. Hệ thống các phòng học lý thuyết và các xưởng thực hành được bố trí riêng biệt, đảm bảo ngăn cách, không bị ảnh hưởng tiếng ồn giữa khu vực lý thuyết và thực hành.

Tất cả các phòng học đều được lắp đặt hệ thống máy chiếu, màn chiếu đồng bộ đảm bảo cho viên chức triển khai dạy học bằng phương pháp tích cực, sử dụng giáo án điện tử. Các phòng thiết bị thực hành được trang bị đồng bộ, đầy đủ đáp ứng yêu cầu thí nghiệm, thực hành, các trang thiết bị, dụng cụ được bố trí sắp xếp hợp lý dựa trên cơ sở áp dụng Chương trình 5S đối với phòng thí nghiệm.