Chương trình Hội nghị trực tuyến kết nạp hội viên Câu lạc bộ khởi sự lập nghiệp Trường CĐCĐ Đồng Tháp

Nhằm trang bị kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp, tư duy đổi mới sáng tạo cho HSSV và các công cụ hỗ trợ cho việc khởi sự, khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp. Tạo động lực và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong HSSV, giúp HSSV nhận thức được khởi nghiệp là một lựa chọn để phát triển cá nhân và sự nghiệp.

 

Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2021, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) khởi nghiệp tổ chức chương trình hội nghị trực tuyến kết nạp hội viên câu lạc bộ khởi sự lập nghiệp chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm và hướng dẫn  tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp Học sinh, Sinh viên” Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp với sự tham gia của các Thầy cô và hơn 70 Học sinh, sinh viên.

 

Media/1/Images/202107/tructuyen-khoinghiep-20210716075027-e.jpg

Quang cảnh chương trình hội nghị

Nội dung hội nghị bao gồm:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu;

- Phát biểu của đại diện lãnh đạo trường;

- Công bố quyết định thành lập CLB Khởi sự lập nghiệp;

- Công bố quyết định công nhận Hội viên CLB Khởi sự lập nghiệp;

- Tóm lược nội dung quy chế hoạt CLB Khởi sự lập nghiệp;

- Thông qua kế hoạch cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp HSSV – Trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp năm 2021;

- Chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm và hướng dẫn HSSV tham gia dự án/ý tưởng khởi nghiệp trong HSSV năm 2021;

- Thảo luận và giải đáp thắc mắc của HSSV.

Sau hơn 2 giờ làm việc, chương trình hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, HSSV được truyền cảm hứng, tạo động lực giúp cho HSSV mạnh dạng đăng ký tham dự cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp Học sinh, Sinh viên” Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp trong tháng 8 năm 2021.

Nông Thị Mỹ Duyên - Khoa KTXH&NV