Chú trọng xây dựng hệ thống Bảo đảm chất lượng - Một trong những giải pháp phát triển nhà trường

Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) là nhân tố sống còn của nhà trường để khẳng định uy tín, vị thế và hội nhập toàn cầu. ĐBCLGD còn là hoạt động thường xuyên được tiến hành trong các cơ sở giáo dục để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, đồng thời đảm bảo cho sự tồn tại lâu dài và phát triển bền vững của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hiện nay, công tác quản lý chất lượng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phần lớn vẫn nặng theo mô hình quản lý truyền thống, chưa tiếp cận được với các mô hình quản lý hiện đại. Đa số các cơ sở GDNN chưa xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng bên trong nhà trường một cách tổng thể và đồng bộ. Vì vậy, việc kiểm soát và bảo đảm chất lượng (BĐCL) đào tạo của các sơ sở GDNN còn nhiều hạn chế.

 

Trước thực tiễn đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH quy định hệ thống bảo đảm chất lượng (BĐCL) của cơ sở GDNN. Thông tư này quy định về nguyên tắc, yêu cầu, quy trình xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở GDNN triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong mang tính hệ thống, khoa học, công khai, minh bạch; liên tục và không ngừng cải tiến nhằm đạt được mục tiêu chất lượng và các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.

 

Với cách tiếp cận tích cực hệ thống BĐCL theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, từ năm 2018, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã từng bước lập kế hoạch và thực hiện rà soát, xây dựng, vận hành hệ thống BĐCL bên trong để nâng cao chất lượng đào tạo, giải quyết các tồn tại, khó khăn sau khi sáp nhập nhà trường về công tác: Tổ chức cán bộ, đội ngũ viên chức, giảng viên; cơ sở vật chất; đào tạo; trình độ học vấn phổ thông đầu vào của học sinh, sinh viên thấp; sự khác biệt về văn hóa tổ chức giữa các đơn vị trước sáp nhập; chưa xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong nhà trường,...

 

Nhà trường luôn quan tâm đến việc làm sao để có một hệ thống bảo đảm chất lượng đi vào vận hành, khi đó, Nhà trường và các đơn vị trực thuộc đã xác định rõ mục tiêu chất lượng (MTCL) hàng năm; thực hiện xây dựng các quy trình, công cụ BĐCL. Các hoạt động bắt buộc phải xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng, bao gồm: xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo; tuyển sinh; kiểm tra, thi, xét, công nhận tốt nghiệp; đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học; tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý; quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; quản lý xưởng; khảo sát học sinh sau tốt nghiệp; khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Hàng năm, tùy vào tình hình thực tế và yêu cầu đặt ra, nhà trường tổ chức xây dựng bổ sung các quy trình, công cụ BĐCL để nâng cao hiệu quả quản lý nhằm không ngừng nâng cao chất lượng.

 

Song hành với nỗ lực triển khai số hóa của toàn trường, hoạt động ĐBCL của trường cũng hướng đến tập trung, chuẩn hóa toàn bộ các dữ liệu về ĐBCL của trường, cho phép thông tin được thu thập một cách chính xác, khách quan, minh bạch và chia sẻ cho các bên có liên quan. Hệ thống thông tin ĐBCL bao gồm hai thành phần quan trọng là thông tin sơ cấp (từ các khảo sát các bên có liên quan) và thông tin thứ cấp (gồm tất cả các số liệu thứ cấp của nhà trường như số liệu về học vụ, giảng viên, sinh viên, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, tài chính,…). Với nỗ lực đó, tháng 6 năm 2022, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã đạt chuẩn kiểm định GDNN.

Media/dtcc_home/Images/202203/traochungnhankiemdinhcl-2-20220330091255-e.jpg

Đại diện Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam (VTEC) trao Chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định giáo định chất lượng cho Tiến sĩ Phạm Quang Huy – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Đối với các cơ sở GDNN nói chung, trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp nói riêng, hệ thống BĐCL được xây dựng tốt, đào tạo có chất lượng sẽ khẳng định thương hiệu, uy tín và lợi thế cạnh tranh của nhà trường trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Với mục tiêu phấn đấu đến 2025, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp phấn đấu trở thành trường cao đẳng chất lượng cao thì việc xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong nhà trường là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết. Nó không chỉ là mối quan tâm của cơ quan quản lý Nhà nước, của Nhà trường, mà còn là mối quan tâm trực tiếp của mỗi viên chức, giảng viên, nhân viên của Trường. Hệ thống BĐCL sẽ giúp nhà trường hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình, công cụ quản lý nhằm đổi mới mô hình quản trị nhà trường theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả; đồng thời nhấn mạnh vai trò hợp tác giữa Nhà trường với các cơ quan quản lý nhà nước; các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động góp phần nâng cao vị thế của trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp trong nước và khu vực.

 

Để hệ thống BĐCL của Nhà trường từng bước hoàn thiện, vận hành có hiệu quả, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp rất cần sự tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ hơn nữa của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh Đồng Tháp. Đặc biệt sự nỗ lực, cố gắng, chung tay ủng hộ của Lãnh đạo nhà trường, các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của “Chiến lược Phát triển Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn 2030”, trong đó có mục tiêu bảo đảm chất lượng nhà trường.

Lê Phạm Thị Minh Anh – Trung tâm NCPT và BĐCL