SỰ KIỆN NỔI BẬT

Chúc Tết các đơn vị liên kết đào tạo, trường THPT, Công ty, Doanh nghiệp Tết Tân Sửu 2021

26/02/2021

Từ ngày 22/01 đến 02/02/2021, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã tổ chức Đoàn gồm: Lãnh đạo nhà trường và các trưởng Phòng, Khoa đến  chúc Tết các đơn vị liên kết đào tạo, trường THPT, Công ty, Doanh nghiệp, HTX nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.